YP Dynamisk Akupunktur

Yiping har använt sig av sina kunskaper inom såväl västerländsk som kinesisk ortopedi när hon under 15 års tid har utvecklat och förfinat en helt egen metod som hon kallar för YP Dynamisk Akupunktur™. Metoden bygger på behandling med nålar i samband med muskelrörelser och har rönt stor uppmärksamhet i bl.a. Sverige, Kina och USA.
Kroppen har ett automatiskt system för att skapa balans – ett slags skyddssystem för att vi ska kunna gå, stå och sitta. En obalans kan leda till ytterligare obalanser när kroppens skyddssystem försöker balansera oss och få igång det självläkande systemet. Det blir en slags seriekoppling som leder till fler och fler obalanser – varje ny obalans ger ett nytt symptom någonstans i kroppen.
Symptom syns eller märks, men vilken är orsaken som ligger bakom? Hur hänger t ex hostan ihop med tarmarna? Eftersom varje orsak ofta har många olika symptom, på olika platser i kroppen, blir det inte effektivt om patienten behöver gå till olika specialister för varje symptom. Kroppen är en helhet som hänger ihop och kan inte studeras punktvis.
Genom att använda sina kunskaper i anatomi på ett dynamiskt sätt söker Yiping efter kroppens blockeringar. YP Dynamisk Akupunktur™ städar upp bland blockeringar och hjälper kroppen att sätta igång självläkningsprocessen. Den ”rengöringsprocessen” kan leda till att gamla fysiska och psykiska trauman kan dyka upp igen, när kroppen undan för undan gör sig av med blockeringar. På så vis kommer cirkulationen igång och därmed också kroppens självläkningssystem. När blockeringarna väl försvinner så försvinner också alla symptom.